Wat is de primaire

Watertaxi Dordrecht

De belangrijkste functie van de taxameter is het meten van de hoeveelheid stof in een lichaam. watertaxi’s kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: vacuümtaxameters en taxameters met een meter.

Vacuüm taxameters zijn een van de eenvoudigste en gemakkelijkste apparaten voor het innen van belastingen. Zij worden aangedreven door vacuüm uit de motor van het voertuig en door een sensor. De door de sensor uitgezonden impulsen hebben gewoonlijk een frequentie tussen 300 en 400 hertz, en in vele landen creëren deze instellingen een elektromagnetisch veld.

Wanneer de veldvorm van een door de taxameter gegenereerd gaspakket samenvalt met de scanbundel van de detector, is het taxatieproces voltooid.

Omdat de signalen (pulsen in de frequentie) in de scanbundel van de taxameter in de orde van 1/30ste Hertz liggen, zijn deze toestellen, kijkend naar de karakteristieke frequentie van een typische taxameter, beperkt tot het werken in het frequentiegebied van 300Her tot 400hertz. Bovendien bevatten deze taxameters een detector die is geoptimaliseerd om pulseren te elimineren en signalen in de buurt van 450hertz voldoende te absorberen.

De werking van een taxameter omvat een soort kamer, waarin een materiaal dat een bepaalde frequentie opwekt, wordt verhit tot een bepaalde temperatuur en druk. De thermische energie die nu door het verhitte materiaal wordt opgewekt, wordt in de emissiekamer gedetecteerd.

Hetzelfde verschijnsel is ook zichtbaar bij vrachtwagens. Op veel plaatsen is de taxameter in de cabine geïnstalleerd en een soort zuil in de laadbak van de vrachtwagen waaraan een zendpedaal is gekoppeld. Wanneer een voertuig wordt ingeschakeld en achteruit rijdt, wordt het gaspedaal losgelaten en wordt de kolom naar voren bewogen. Hierdoor worden onmiddellijk de linker- en rechterklep vrijgegeven en wordt de overeenkomstige doorgang in de kolom geopend.

Het vacuüm in de laadbak van de vrachtwagen is hoger dan in een cabine, en de snelheid van het voertuig is gemakkelijk meetbaar.

De taxameters met meter zijn die welke meestal in vrachtwagens worden gebruikt. Zij bevatten geen detector. De afstand tussen twee meetpunten is de maat van eenvoud.

De afstand tussen twee meetpunten wordt gemeten met een vacuümmeter. Taximeters met een meter hebben een vooraf ingestelde trekker, en wanneer de trekker wordt overgehaald, wordt de onderdruk in de laadbak van de vrachtwagen gemeten.

Het vacuüm in het voertuig is hoger dan dat van de taxameters, zodat de taxameters op verschillende activeringsniveaus kunnen worden ingesteld. Dit specifieke ontwerp voorkomt pulseren.

Het principe van de werking van de taxameter in de cabine is het eenvoudigst en wordt automatisch geregeld door de controller. Het tijdstip waarop deles op de taxameter worden ingeschakeld, is van invloed op het aantal taximeters in de vrachtwagen, zodat deze functie in sommige landen zeer wenselijk is.

In sommige cabines zijn de taxameters vooraf ingesteld op de gewetensstand en zijn ze bevestigd in de laadruimte van de pick-up.

De werking van de taxameter wordt volledig automatisch geregeld, afhankelijk van het feit of de truck stationair draait of CRDI rijdt. Als de truck stationair draait, geeft de taxameter een beïnvloede waarde.

Als de truck rijdt, geeft de taximeter een beïnvloedbare lezing. Dit is de normale toestand. Stel dat een chauffeur de truck volledig in de neutrale of off-road modus wil rijden. Dan geeft de taxameter een beïnvloedbare waarde. Wanneer de truck olie lekt, geeft de taxameter een sterk beïnvloedbare waarde.

Het is belangrijk om de taximeter ten minste om de twee weken te betalen. Het is zeer belangrijk om de versleten exemplaren snel te vervangen, omdat ze gemakkelijk gestolen of gekloond kunnen worden. Ze kunnen ook de ophaalinstrumenten beschadigen als ze lang blijven zitten. Het is dus noodzakelijk ze van tijd tot tijd te controleren.

Voor elke cabineoperatie moet er een taxameter zijn, want een vergunning zonder taxameter is niet geldig. Wanneer de vrachtwagen off-road is, kan hij enige tijd stilstaan. In dat geval moet de bestuurder de voetrem aantrekken voordat de motor kan worden gestart.

Dit systeem is de enige betrouwbare en standaard werkwijze van de moderne truck. Het is ook de sleutel tot de hoge prestaties van de vrachtwagen in alle opzichten. De taxameter garandeert de volledige benutting van de truck en is een voorwaarde om hem voor langdurig gebruik te behouden.

Lees meer:
Rondvaart Biesbosch
Rondvaart Dordrecht

You might also like

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.