Verantwoordelijkheden van een verzorger

 

Thuiszorg Rotterdam

Familiale zorgverleners hebben recht op dezelfde rechten en plichten als andere zorgverleners. Hoewel gezinsverzorgers dezelfde rechten en plichten hebben als andere verzorgers, heeft hij andere plichten en verantwoordelijkheden. De gezinsverzorger is verantwoordelijk voor het welzijn en de geestelijke ontwikkeling van de verzorgde en is ook verplicht voor de verzorgde en de van hem afhankelijke personen te zorgen. Hieronder volgen enkele van de plichten van de thuiszorg:

  • Het bieden van voortdurende, regelmatige, onafhankelijke zorg die continu en gericht is op de persoon en de familie in de loop van hun leven.
  • Voorzien in wisselende behoeften (seizoensgebonden of tijdelijk tijdens ziekte en revalidatie).
  • Voorzien in veranderende behoeften (die tijdens ziekte en revalidatie plotseling kunnen optreden).
  • Voorzien in veranderende behoeften (die het gevolg kunnen zijn van veranderende gezinssituaties, in plaats van ziekte en revalidatie).
  • Voorzien in de emotionele en sociale behoeften van de afdeling en van degenen die voor de afdeling optreden.
  • Voorzien in de geestelijke behoeften van de ziekenoppas.
  • te voorzien in de veiligheid en zekerheid van de ward en diens naasten en verwanten door tegemoet te komen aan financiële, juridische en andere praktische kwesties.
  • Voorzien in de geestelijke en sociale behoeften van de wijkouder en zijn verwanten door tegemoet te komen aan financiële, juridische en andere praktische behoeften.
  • Voorzien in de veiligheid en zekerheid van de ward en zijn verwanten door tegemoet te komen aan financiële, juridische en andere praktische kwesties.

De taken en verantwoordelijkheden van een verzorger De verzorger en degenen die voor en onder de verzorger handelen hebben specifieke taken en verantwoordelijkheden. De zorgbehoevenden (submanente en tijdelijke verzorgers) hebben plichten, tenzij hun handicap hen verhindert voor zichzelf of anderen te zorgen. De plichten van een verzorger moeten altijd zo eerlijk en zo goed mogelijk worden vervuld. De verzorger moet verwaarlozing van zijn afhankelijke personen vermijden. Het is onaanvaardbaar dat een verzorger zich alleen bekommert om zijn eigen emotionele of geestelijke welzijn. De verzorger is verantwoordelijk voor de daden en beslissingen van zijn/haar zorgbehoevenden, zelfs indien hij/zij te kwader trouw handelt, onwetend is of het vertrouwen heeft geschonden.

De taken van een verzorger moeten altijd met waardigheid en respect worden uitgevoerd. De verzorger moet het morele gezag zoeken en aanvaarden van de persoon voor wie hij/zij werkt. De zorgverlener moet de privacy en integriteit van de persoon voor wie hij/zij werkt respecteren. De verzorger moet ook respect tonen voor de behoeften van de persoon voor wie de verzorger werkt. De taken van een verzorger zijn gericht op de persoon en zijn/haar familie. De zorgverlener en degenen die voor en onder de zorgverlener werken moeten dezelfde rechten, kansen en voorrechten hebben als de cliënt en zijn gezin.

 

LEES MEER : 

Gehandicaptenzorg Rotterdam

Ouderenzorg Rotterdam

You might also like

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.